Jeśli chcesz wstąpić do ŚTO:
1. pobierz i wypełnij deklarację członkowską,
2. wyślij ją na adres Towarzystwa lub przekaż bezpośrednio do któregoś członka Zarządu.

Składka członkowska wynosi 30 zł – przedłuża ona członkostwo na konkretny rok kalendarzowy.
W opisie wpłaty prosimy podać rok kalendarzowy, za który płacona jest składka.

Numer konta:
mBank
37 1140 2004 0000 3102 8090 6410