Jeśli chcesz wstąpić do ŚTO:
1. pobierz i wypełnij deklarację członkowską,
2. wyślij ją na adres Towarzystwa lub przekaż bezpośrednio do któregoś członka Zarządu.

Jeśli chcesz przedłużyć swoje członkostwo – opłać składkę członkowską.
Składka wynosi 30 zł – przedłuża ona członkostwo na konkretny rok kalendarzowy. W opisie wpłaty prosimy podać rok kalendarzowy, za który płacona jest składka. Opłaty dokonaj na konto Towarzystwa.