optionen handel.

Przekaż 1% na ŚTO

Obecny rok jest wyjątkowy dla naszej organizacji, ponieważ od 2017 roku Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Tym samym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia.

Aby to zrobić, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38), wpisując tam numer KRS stowarzyszenia, czyli 0000436747. W rubrykach PIT-u podaje się również kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP - nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W rubryce "Informacje uzupełniające" można również wskazać konkretny cel, na jaki dana kwota ma być przekazana.

Wasze wsparcie umożliwi skuteczniejszą realizację statutowych celów Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, co przyczyni się do lepszego poznania i ochrony awifauny naszego regionu, za co z góry ogromnie dziękujemy.

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 23rd.