Informacja o finansowaniu konferencji "Zjazd Ornitologów Śląska"

Nazwa zadania: Konferencja „Zjazd Ornitologów Śląska 2018"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 31 500,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 8 500,00 zł

665 logo-jpg

Organizacja konferencji dofinansowana ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 6th.