Nowy Prezes Zarządu ŚTO

Pragniemy poinformować, że 20 kwietnia br. po przyjęciu rezygnacji z funkcji Prezesa Bartosza Smyka, po dookooptowaniu nowego członka Zarządu wybraliśmy nowego Prezesa ŚTO (zgodnie z § 23 pkt 8 statutu ŚTO). Został nim Paweł Grochowski.

PG

Paweł Grochowski - ornitolog z zawodu i wykształcenia, absolwent Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest jednym z członków założycieli ŚTO, od początku pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej (od 2016 był jej przewodniczącym). Od 2010 roku koordynuje liczenia zimujących ptaków wodnych na Śląsku, później wchodzących w skład krajowego Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW). Stoi na czele Wrocławskiej Grupy Obrączkarskiej ODRA. Na co dzień pracuje jako specjalista ornitolog w firmie wykonującej ekspertyzy przyrodnicze.

 

Kożystając z okazji, przypominamy aktualny skład Zarządu ŚTO i Komisji Rewizyjnej:

Prezes Zarządu - Paweł Grochowski

Zastępca Prezesa - Hanna Sztwiertnia

Sekretarz - Małgorzata Pietkiewicz

Skarbnik - Arkadiusz Gorczewski

Członek Zarządu - Paweł Kołodziejczyk

Członek Zarządu - Szymon Beuch

Członek Zarządu - Piotr Wasiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Antoni Knychała

Członek KR - Beata Czyż

Członek KR - Kamil Zięba

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 6th.