Lęgowe Kaczki Śląska

W 2018 roku Stowarzyszenie organizuje kolejną akcję, w którą mogą się włączyć wszyscy chętni, aktywni terenowo "ptasiarze". Akcja Lęgowe Kaczki Śląska będzie miała na celu policzenie lęgowych kaczek właściwych i grążyc na najważniejszych śląskich stanowiskach. Prowadzona będzie w maju 2018 i realizowana zgodnie z najnowszą metodyką (Jantarski M. 2017. Ornis Polonica, tom 58, zeszyt 2, str. 117-139.).

Koordynatorem akcji jest Szymon Beuch (e-mail: szymon.beuch(at)gmail.com), z którym należy się kontaktować w celu zgłoszenia stanowiska, na którym zdecydujemy się prowadzić liczenia. W linku znajdziecie Państwo dokładną metodykę liczeń. Wszyscy chętni powinni się zgłosić do koordynatora najpóźniej do dnia 30.04.

> > > Metodyka badań

Friday the 28th.