Publikacje

Zamieszczamy tu publikacje na temat ornitologii dotyczące obszaru Śląska, nadesłane przez ich autorów. Zachęcamy do przysyłania własnych.

Frankiewicz J. 2003. Rozmieszczenie, liczebność i preferencje środowiskowe lelka Caprimulgus europaeus w Borach Stobrawskich. Notatki Ornitologiczne 2003, 44: 261-267.

Frankiewicz J. 2008. Breeding biology and ecology of Whinchat Saxicola rubetra on abandoned farmland of Opole Province (SW Poland). Acta zoologica cracoviensia, 51A(1-2): 35-47.

Grochowski P., Beuch Sz. 2012. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 2011 i 2012. Ptaki Śląska 19: 144-152.

Kołodziejczyk P., Szymczak J. 2012. Pierwsze stwierdzenie lęgu mieszanego mewy srebrzystej i mewy białogłowej na Śląsku. Ptaki Śląska 19: 114-118.

Smyk B., Wuczyński A. 2012. Wyniki liczeń przelotnych i zimujących gęsi na Dolnym Śląsku w latach 2009-2012. Ptaki Śląska 19: 139-143.

Szyra D. 2012. Awifauna wodno-błotna stawów Wielikąt - stan aktualny oraz zmiany liczebności. Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2: 42-65.

Szyra D. 2004. Ptaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wielikąt". Przegląd Przyrodniczy XV, 1-2: 77-104.

Szyra D., Szyra R. 2005. Ptaki wodno-błotne Stawów Bestwińskich i Komorowickich w latach 1995–1999. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61, 3: 45-59.

Zarzycki M., Frankiewicz J., Kołodziejczyk P., Sztwiertnia H., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2012. Powołanie i początkowa działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Ptaki Śląska 19: 193-199.

Friday the 28th.