Dane stowarzyszenia

Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (ŚTO)

Ornithological Society of Silesia (OSS)

Adres e-mail: ptakislaska(at)gmail.com

Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

KRS: 0000436747

REGON: 022000862

NIP: 8982201803

Numer konta: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
38 2030 0045 1110 0000 0259 5820

Friday the 28th.