Obszar działania

Obszarem działania ŚTO jest śląski region ornitologiczny.


>> Pokaż śląski region ornitologiczny w osobnym oknie

Szczegółowa charakterystyka granic śląskiego regionu ornitologicznego omówiona jest w osobnym artykule.

Wednesday the 23rd.