Organy ŚTO

Zarząd:

mgr Bartosz Smyk - prezes

dr Hanna Sztwiertnia - zastępca prezesa

mgr Małgorzata Pietkiewicz - sekretarz

mgr Arkadiusz Gorczewski - skarbnik

mgr Szymon Beuch

inż. Paweł Kołodziejczyk

mgr Piotr Wasiak

 

 Komisja Rewizyjna:

mgr Paweł Grochowski - przewodniczący

mgr Tomasz Maszkało

mgr inż. Kamil Zięba

 

Rada Naukowa:

prof. Tadeusz Stawarczyk

prof. Andrzej Dyrcz

dr Wojciech Jankowski

Thursday the 21st.