Statut

Aktualna wersja statutu ŚTO została przyjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 21.06.2013 i została wpisana przez sąd do KRS w dniu 15.07.2013.

>> Pobierz Statut ŚTO

Saturday the 18th.