Kartoteka Awifauny Śląska powstała jako projekt naukowy w Zakładzie Ekologii Ptaków na Uniwersytecie Wrocławskim. Odpowiedzialność za dalszy rozwój KAŚ przejęło ŚTO wkrótce po swoim powstaniu w 2012 roku. 1 września 2013 roku uruchomiono KAŚ w postaci aplikacji internetowej.

>>> Wnioski o udostępnienie danych

>>> Przejdź do kartoteki