Informacja o finansowaniu konferencji „41. Zjazd Ornitologów Śląska”

Nazwa zadania: Konferencja „41. Zjazd Ornitologów Śląska”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 30 020,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 9 100,00 zł

Logo WFOŚiGW

Konferencję dofinansowano
ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl